Sag: Fuglsbjergvej 9

Fuglsbjergvej 9, Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fuglsbjergvej 9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fuglsbjergvej 9
Kommune:
Horsens
Omfang:
Den firelængede bondegård bestående af stuehuset (slutn. af 1700-tallet), ko- og hestestalden (1850, 1930), svinestalden (ca. 1900) og laden (ca. 1800) samt den brostensbelagte gårdsplads. F. 1997.*
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads ; Belægning, fortov

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-12-1997
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-911/615-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-01-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/615-0007


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Fuglsbjergvej 9
Fredet bygning Fuglsbjergvej 9
Fredet bygning Fuglsbjergvej 9
Fredet bygning Fuglsbjergvej 9

Fredede omgivelser: 2

Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Belægning, fortov


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap