Sag: Knud Monbergs Gård

Smedetorvet 1, 2A, 3, 4, 5, 8, 10 (tidl. Smedetorvet 2), Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
7
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Knud Monbergs Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Smedetorvet 1, 2A, 3, 4, 5, 8, 10 (tidl. Smedetorvet 2)
Kommune:
Horsens
Omfang:
Forhuset (1756) samt gårdens bebyggelse langs skellet til mnr. 106a, 107, 108a, 110g, f, h, m og n. Fredet 1919. Udvidet 1978.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
7
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
13-12-1978
Journal nr.:
66-10-19/76

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-02-1978
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1919
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-04-1998
Journal nr.:
1996-926/615-0003

Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap