Sag: Horsens Toldkammer

Havnen 1, Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Toldkammer
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Horsens Toldkammer
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Havnen 1
Kommune:
Horsens
Omfang:
Toldkammerbygningen med gårdsplads og den omkransende mur inkl. murpiller (1911-13 af Hack Kampmann). F. 1995.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Toldkammer
Bebyggelsestype:
Købstad - Andet
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Andet ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-01-1995
Begrundelse:
"At Horsens Toldkammer besidder betydelige arkitektoniske kvaliteter og indgår som en væsentlig del både af Horsens havns historie og af selve ""havne-landskabet"", og bygningen derfor har de særlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde fredning af en bygning under 100 år. (VAM, Skov- og Naturstyrelsen 1995)."
Journal nr.:
911/615-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-10-1999
Journal nr.:
1996-926/615-0005


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Havnen 1
Fredet bygning Havnen 1

Fredede omgivelser: 3

Signatur Mur
Signatur Andet
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap