Sag: Søndergade 43 (fredning ophævet)

Søndergade 43, Horsens
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndergade 43 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Søndergade 43
Kommune:
Horsens
Omfang:
Forhuset (1780 af Anders Kruuse). F. 1919.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-06-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/615-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-08-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset Søndergade 43, mat. nr. 503, Horsens Kommune har de væsentlige kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre indgår Søndergade 43 ved sin overordnede fremtræden som en integreret del af husrækken og gadeforløbet i Søndergade. Men gade- såvel som gårdside er forandret i en sådan grad, at styrelsen ikke mener at fredningen meningsfyldt kan opretholdes. Mod gaden er stueetagen ombygget med store og nyere vinduespartier og tagfladen brydes i dag af en række nyere kviste. Gårdsiden er fuldstændig forandret med tagterasse, kvist, nyere vinduer og døre og en trappe i galvaniseret jern der leder op til 1. salen. Gårdsiden har fuldstændig mistet et traditionelt og for huset passende arkitektonisk udtryk. I det indre er den, for huset, traditionelle planløsning fuldstændig opløst og bygningsdetaljer og overflader er nyere og i materialer, der ikke hører til husets alder og historie. De få ældre bygningsdele, der er bevaret, begrænser sig til udsmykningen på facaden samt 1. salens vinduesrytme.
Journal nr.:
16/04559

Type:
Scanjour nr
Dato:
19-05-2020
Journal nr.:
16/04559

Type:
Scanjour nr
Dato:
19-05-2020
Journal nr.:
16/04559


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Søndergade 43

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap