Sag: Boller

Boller Slotsvej 20, Horsens
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Boller
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Boller Slotsvej 20
Kommune:
Horsens
Omfang:
Den firefløjede hovedbygning (nordfløjen ca. 1550, østfløjen 1588, ombygget og vest- og sydfløjen opført 1759, kældrene ældre). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
11-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-07-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Boller Slotsvej 20

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap