Sag: Den tidl. Arrest

Bjerrevej 353, Hedensted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den tidl. Arrest
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bjerrevej 353
Kommune:
Hedensted
Omfang:
Hovedbygningen og den tilbageværende del af den første arrestbygning (1846) samt den nye arrestbygning (1911). F. 1995.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-02-1995
Begrundelse:
At disse bygninger i kulturhistorisk sammenhæng er interessante som minde om den tidligere herredsinddeling. Den uforstyrrede bygningsindretning afspejler tidligere tiders forvaringsforhold. I arkitektonisk henseende er hovedbygningen og den nye arrestbygning bemærkelsesværdige ved deres nyklassicistiske formudtryk. Den nye arrestbygnings formudtryk er en symbolsk hentydning for funktion. (EKP, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/619-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-03-1999
Journal nr.:
1996-926/619-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Bjerrevej 353
Fredet bygning Bjerrevej 353

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap