Sag: Snaptun Købmandsgård (fredning ophævet)

Havnevej 13, Hedensted
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Snaptun Købmandsgård (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Havnevej 13
Kommune:
Hedensted
Omfang:
Den toetages bygning ved havnepladsen opført dels af kampesten, dels af mursten (1858). F. 1980. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-10-1980
Journal nr.:
621-10-16/80

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
26-04-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at den toetages bygning opført dels af kampesten, dels af mursten i 1858, Snaptun Købmandsgård, Hedensted Kommune, ikke længere har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af den eksisterende fredning. I det ydre har de nyere, store åbninger i både mursider og tagflader forringet bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi væsentligt, idet det er særdeles svært at aflæse bygningens tidligere funktion som pakhus til opbevaring af korn, kul og tømmer. De nye åbningers uregelmæssige takt harmonerer derudover ikke med det arkitektoniske udtryk i det tidligere pakhus. Hertil kommer, at alle vinduer er udført med termoruder samt, at der er nye hoveddøre på gårdsiden. I det indre er bygningens interiør i overvejende grad domineret af nyere overflader, som virker fremmede for bygningens alder og arkitektur. Facadens mindre åbninger med revleluger og den delvist bevarede konstruktion i det indre antyder den tidligere funktion som pakhus, men disse vurderes ikke at være tilstrækkelige til at opretholde fredningen.
Journal nr.:
17/04012

Type:
Scanjour nr
Dato:
03-12-2019
Journal nr.:
17/04112


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Havnevej 13

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap