Sag: Kalsbøl

Bjerrevej 388, Hedensted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kalsbøl
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bjerrevej 388
Kommune:
Hedensted
Omfang:
Hovedbygningen (1844) og de to fritliggende sidefløje (1700-tallet) samt smedebygningen ved alléen. F. 1990.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-08-1990
Journal nr.:
411/619-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Bjerrevej 388
Fredet bygning Bjerrevej 388

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap