Sag: Koldinghus

Koldinghus 1 og Staldgården 1, Kolding
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Koldinghus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Koldinghus 1 og Staldgården 1
Kommune:
Kolding
Omfang:
"Det firelængede slotsanlæg med ""Kæmpetårnet"" (1440-1726, brændt 1808, genopbygget 1972-92 af Johannes Exner) og mnr. 1bk: slottets staldgård (1600-tallet). F. 1918."
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
02-07-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Koldinghus 001, Koldinghus, matr.nr. 1a, Kolding markjorder. ""Systemnotater"". Bygningsarkæologi. 31 opslag. Inger og Johannes Exner. August 1972. Koldinghus, 001, Koldinghus, matr.nr. 1a. Kolding markjorder. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 11 sider incl. tegninger og fotografier (A3-format). Inger og Johannes Exner. Maj 1973. Koldinghus, 001, Koldinghus, matr.nr. 1a. Kolding markjorder. Bygningsarkæologisk undersøgelse. Upagineret. Inger og Johannes Exner. November 1977. "Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Koldinghus 1
Fredet bygning Staldgården 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap