Sag: Lunderskov Station

Torvet 2, Kolding
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lunderskov Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 2
Kommune:
Kolding
Omfang:
Lunderskov Stations hovedbygning og pakhuset (1866 af N.P. Holsøe). F. 1992.
Beskrivelse:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-11-1992
Journal nr.:
411/623-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Torvet 2
Fredet bygning Torvet 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap