Sag: Holstebro Station

Stationsvej 015, Holstebro
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Holstebro Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stationsvej 015
Kommune:
Holstebro
Omfang:
Hovedbygningen og perrontag (1904 af Heinrich Wenck). F. 1992.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-11-1992
Journal nr.:
411/661-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stationsvej 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap