Sag: Tuskær Redningsstation

Rubyvej 023, Lemvig
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Redningsstation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tuskær Redningsstation
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rubyvej 023
Kommune:
Lemvig
Omfang:
Redningsstation (1934). F. 1995.
Beskrivelse:
"Redningsstationen er en grundmuret rødstensbygning af de mindre af den ""nyere type"" på (13,77 x 6,76 m) med halvvalmet rødt tegltag. Placeret ved gård, udpræget indlandsplacering. Oprindelige skodder og fyldingsdøre er bevaret. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Redningsstation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-06-1995
Begrundelse:
Tuskær redningsstation fra 1934, har de særlige kulturhistoriske værdier, som kan begrunde en fredning af en bygning, der er under 100 år. Tuskær er - ligesom Flyvholm - et af de allerførste steder, hvor der blev oprettet en redningsstation og var i mange år blandt de steder, hvorfra der gennemførtes de fleste redningsstationer. Den nuværende bygning har endvidere bevaret sine oprindelige skodder og fyldingsdør. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/665-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rubyvej 23

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap