Sag: Grisetåodde Fyr

Gammel Færgevej, Struer
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fyrstation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Grisetåodde Fyr
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Færgevej
Kommune:
Struer
Omfang:
Fyrtårnet (1909) ved Grisetåodde Fyr. F. 2002.
Beskrivelse:
Jvf. materiale til Bygningssynets møde den 18. april 2001 Beskrivelse: Fyret er et vinkelfyr med tromlelinse. Tårnet er fritliggende, få meter fra vandkanten på spidsen af den nordvendte Grisetåodde ved Oddesundbroen. Det er et 10 m. højt jerntårn med røde og hvide malede bælter. Tårnet står på en betonsokkel og er ca. 2,5 m. i diameter i bunden, som indsnævres svagt opad. Lanternen er cylindrisk med en diameter på ca. 1,8 m. med et kegleformet tag afsluttet af hætte udformet som en kugle med et spir. Ruderne i lanternen er buede glas i skråtstillede metalsprosser. Omgangen har et spinkelt gelænder med en enkel udformning af lodrette og vandrette stænger. Den er båret af 11 pladejernsknægte. Tårnet har både en udvendig jernleider til omgangen og en indvendig trappe i 2 løb. Døren til tårnet er en nyere fyldningsdør. Vedligeholdelsestilstand: Tilstanden af tårnets grundkonstruktion er god. Der er imidlertid synlige rustangreb flere steder især ved samlingerne, som visse steder er helt gennemtæret. Planforhold: Tårnet er ikke nævnt i den netop udarbejdede bevarende lokalplan, hvor der udpeges bevaringsværdige bygninger i hele kommunen. Kommuneatlas: I Struer Kommuneatlas er fyrtårnet omtalt i afsnittet om bevaringsværdige sammenhænge på landet, men er ikke registreret med bevaringsværdi.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fyrstation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-09-2002
Begrundelse:
Jvf. brev af den 25. januar 2002. Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen, Bygningsfrednings- og Bevaring finder, af fyrtårnet (1909) ved Grisetåodde Fyr har såvel de arkitektoniske som de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Tårnet, der rummer et vinkelfyr, er et velbevaret eksempel på et af de mange vinkel- og ledefyr, der blev opført i perioden fra omkring 1870 til 1930 i forbindelse med udbygningen af det statslige fyrsystem i de indre farvande, og som blandt andet blev opstillet ved Limfjorden omkring 1900. Fyrtårnet er et godt eksempel på de mindre jerntårne med et enkelt og nøgternt udseende. Kulturarvsstyrelsen, Bygningsfredning og Bevaring finder, at rumopdelingen, det faste inventar og detaljer som f.eks. linseapparatet og ventilationsanordningerne er afgørende for helheden i fredningen.
Journal nr.:
2001-911/671-0005


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gl Færgevej 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap