Sag: Flyvholm Redningsstation

Flyvholm 003, Lemvig
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Redningsstation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Flyvholm Redningsstation
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Flyvholm 003
Kommune:
Lemvig
Omfang:
Redningsstation (1934). F. 1995.
Beskrivelse:
"Det er en grundmuret rødstensbygning af den mindre af den ""nyere type"" på (13,77 x 6,76 m) med halvvalmet rødt tegltag. Placeret bag dige ved gård ellers frit. Den første lette og synkefri redningsbåd, skænket af Frimurerlogen i København i 1847, blev placeret ved Flyvholm, altså før redningsvæsenet var etableret. Samme år blev redningsstationen forsynet med et af de af C.B. Claudi i England indkøbte raketapparater. Der har været gennemført særdeles mange redningsforetagender fra redningsstationen i Flyvholm og diverse forsøg med nye typer redningsbåde har været afprøvet herfra, hvilket bl.a. fremgår af C.P. Eisenreich's bog fra 1927 om ""Det nørrejydske Redningsvæsen"". Stedet rummer således en omfattende kulturhistorie vedrørende redningsvæsenets funktion. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen, 1995)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Redningsstation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-09-1995
Begrundelse:
At Flyvholm Redningsstation fra 1934, har de særlige kulturhistoriske værdier, som kan begrunde en fredning af en bygning, der er under 100 år. Flyvholm er et af de allerførste steder, hvor der blev oprettet en redningsstation og var i mange år blandt de steder, hvorfra der gennemførtes de fleste redningsaktioner. Den nuværende bygning velbevaret. Videre fortæller den relative isolerede beliggenhed ved en gård, bag klitten og meget tæt på havet om redningsværnets virksomhed og vilkår. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/673-0003


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Flyvholmvej 33

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap