Sag: Hindsel

Hindselsvej 24, Struer
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hindsel
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hindselsvej 24
Kommune:
Struer
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (1760), den brolagte gårdsplads mellem de tre fløje samt de to havemure nordøst for hovedbygningen. Fredet 1991.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi for Hindsel er i det ydre knyttet til hovedbygningens fremtræden som et eksempel på, hvordan barokken som byggestil kom til udtryk i Vestjylland i midten af 1700-tallet, hvilket især ses i de halvvalmede gavle samt i den stramme og symmetriske disponering af facaden mod både gårdsplads og haven, hvor de tre midterfag desuden er markeret af en gavlkvist. Hertil kommer den profilerede og hvidkalkede hovedgesims, som ligeledes er tidstypisk.

Der er desuden kulturhistorisk værdi relateret til sammenhængen mellem hovedbygningen med tre fløje, den brolagte gårdsplads og de to havemure i kampesten, som vidner om, hvordan et traditionelt herregårdsmiljø har været anlagt i relation til avlsgård og have.  

I det indre er den kulturhistoriske værdi relateret til den bevarede planløsning i midterfløjen med forstue, spisestue, havestue og opholdsstue og den delvist bevarede grundplan i de to sidefløje med mindre rum, som dels er et tidstypisk træk for planløsninger på mindre herregårde i 1700- og 1800-tallet, dels er et udtryk for, hvordan bygningen har været anvendt tidligere. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder loftsbjælker, skorstenskerner, nicher, fyldingsdøre med gerichter, greb og hængsler samt brædde- og plankegulve, der vidner om den herskende smag både på opførelsestidspunktet og under forskellige ombygninger samt om bygningens status som hjem for den bedrestillede del af befolkningen. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Hindsels knytter sig i det ydre til den trefløjede hovedbygning, der med sin velproportionerede, symmetriske form, sin taktfaste faginddeling, de blanke og kalkede murflader og det stort set ubrudte halvvalmede tag udgør et helstøbt og harmonisk bygningsværk.

Der er desuden arkitektonisk værdi knyttet til bygningens farvesætning i form af mørkerøde mursten med hvidmalede detaljer på gavle, gavlkvist, vinduer, hovedgesims og skorstenspiber, der både skaber en kontrast mellem forskellige materialer og giver bygningen et festligt og fornemt præg.

Endvidere er der arkitektonisk værdi relateret til de to havemure i kampesten, der står som en rå kontrast til den finere trefløjede hovedbygning i mursten. Murene har en klar funktion som indhegning af haven, men er på samme tid arkitektonisk bearbejdet, som understreges af, at de følger landskabets krumning. 

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til hovedbygningens midterfløj med stuer en suite, hvor de sammen med de barokke fyldingsdøre med gerichter, loftsbjælker og plankegulve giver bygningens indre et fornemt udtryk. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Hindsels er i det ydre knyttet til den grundmurede, trefløjede hovedbygning på en sokkel af granitsten og i rød, blank mur og halvvalmet teglhængt tag med skorstenspiber. Hertil kommer de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder gavlkviste, hovedtrappe, fyldingsdøre, to- og firerammede vinduer, hovedgesims og murankre samt den traditionelle materialeholdning.  

De bærende fredningsværdier er endvidere knyttet til den brolagte gårdsplads og de to havemure i kampesten nordøst for hovedbygningen. 

De bærende fredningsværdier for Hindsels er i det indre knyttet til de bevarede dele af en ældre planløsning og de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder loftsbjælker, skorstenskerner, nicher, fyldingsdøre med gerichter, greb og hængsler samt brædde- og plankegulve. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-01-1996
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at den trefløjede hovedbygning med umiddelbare omgivelser i form af brolagt gårdsplads og havemure indstilledes til fredning på grund af anlæggets arkitektoniske kvalitet og ejendommens kulturhistoriske interesse.
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-08-1991
Journal nr.:
411/675-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hindselsvej 24

Fredede omgivelser: 7

Signatur Mur
Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap