Sag: Hindsel

Hindselsvej 024, Struer
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hindsel
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hindselsvej 024
Kommune:
Struer
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (1760), den brolagte gårdsplads mellem de tre fløje samt de to havemure nordøst for hovedbygningen. F. 1991.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-01-1996
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at den trefløjede hovedbygning med umiddelbare omgivelser i form af brolagt gårdsplads og havemure indstilledes til fredning på grund af anlæggets arkitektoniske kvalitet og ejendommens kulturhistoriske interesse.
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-08-1991
Journal nr.:
411/675-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hindselsvej 24

Fredede omgivelser: 3

Signatur Mur
Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap