Sag: Udstrup

Udstrupvej 003, Holstebro
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Udstrup
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Udstrupvej 003
Kommune:
Holstebro
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (1784). F. 1939.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-07-1940
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-01-1939
Journal nr.:
2/38


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Udstrupvej 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap