Sag: Nørre Vosborg

Vembvej 031-043, Holstebro
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
11
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørre Vosborg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vembvej 031-043
Kommune:
Holstebro
Omfang:
De fire fløje og porten omkring borggården (østre hus (1532 ff., gavlene 1857), søndre hus (1838), vestre hus (ca. 1750), nordre hus (ca. 1640)). Voldanlægget (1500-tallet) og broen over voldgraven (beg. af 1800-tallet), hegnsmuren langs indkørslen (1800-tallet), belægningerne på broen, i indkørslen og i borggården, kapellet i haven (1800-tallet), avlsgårdens nordre længe (slutn. af 1700-tallet) med sammenbyggede længer mod nord, søndre længe (efter brand, 1950) samt porttårnet (1790) med hegnsmure (1800-tallet). F. 1918. Udv. 1987.*
Beskrivelse:
Kapel er nedrevet og rester af det står opmagasineret på herregården. (Torben Olesen)
Antal bygninger:
11
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur ; Belægning, fortov ; Bro ; Anlæg ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
13-02-1987
Journal nr.:
621-11-21/86

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-07-1976
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-01-1950
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-08-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vembvej 031-043, Nørre Vosborg, matr.nr. 1a, Nr. Vosborg hovedgård, Ulfborg. Summarisk bygningshistorisk undersøgelse. Lanternen. 2 sider samt fotografier. Erik Einar Holm/Karsten Rønnow. August 1972. Vembvej 031-043, Nørre Vosborg, matr.nr. 1a, Nr. Vosborg hovedgård, Ulfborg. Bygningsarkæologisk undersøgelse. Vestfløjen. 2 sider samt fotografier. Erik Einar Holm. December 1976.Omfattede bygninger: 11


Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35
Fredet bygning Vembvej 35

Fredede omgivelser: 5

Signatur Mur
Signatur Belægning, fortov
Signatur Bro
Signatur Anlæg
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap