Sag: Missionshuset Nasaret

Avlumvej 005, Herning
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Missionshuset Nasaret
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Avlumvej 005
Kommune:
Herning
Omfang:
Missionshuset (1889). F. 1996.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-11-1996
Begrundelse:
Missionshuset er et velbevaret eksempel på denne bygningskategori og et væsentligt vidne om Indre Missions betydning i de midtjyske hedeegne. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1997)
Journal nr.:
1996-911/657-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Avlumvej 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap