Sag: Nedergade 31, Ebeltoft (fredning ophævet)

Nedergade 31, Syddjurs
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nedergade 31, Ebeltoft (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nedergade 31
Kommune:
Syddjurs
Omfang:
Forhuset (før 1728). F. 1984.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-12-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/701-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
14-09-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Nedergade 31, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Forhuset fremtræder mod gaden som et traditionelt bindingsværkshus med portfag og er dermed en god repræsentant for et forholdsvis beskedent matroshus fra 1700-tallet i Ebeltoft. Forhuset er endvidere et vigtigt element i husrækken og i Nedergades forløb. Imidlertid har ombygninger igennem tiden på gårdsiden og i særdeleshed i det indre fjernet de karakteristika, som traditionelt kendetegner et sådant beskedent bindingsværkshus. Slots- og Kulturstyrelsen hæfter sig særligt ved den ændrede planløsning og de overalt nyere bygningsdetaljer og -materialer, der ikke harmonerer med bygningens alder og arkitektur, og som derfor har svækket fredningsværdierne. Der ses kun enkelte ældre bygningsdele, som kunne begrunde en fortsat fredning. Således er de bærende fredningsværdier særligt i det indre gået tabt og kan ikke længere meningsfuldt genoprettes.
Journal nr.:
17/09728

Type:
Scanjour nr
Dato:
08-07-2020
Journal nr.:
17/09728

Type:
Scanjour nr
Dato:
08-07-2020
Journal nr.:
17/09728


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 4 Nedergade 31

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap