Sag: Torvet 2, Ebeltoft (fredning ophævet)

Torvet 2, Syddjurs
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvet 2, Ebeltoft (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 2
Kommune:
Syddjurs
Omfang:
Forhus med side- og baghus (1700-tallet). F. 1984. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-09-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Torvet 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune, længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Helheden i det ydre af forhus, side- og baghus, beliggenheden ved Torvet samt forhusets facade har vigtig miljømæssig værdi, men de ensartede og nyere vinduer i alle tre bygninger gør side- og baghusets oprindelse som sekundære funktionsbygninger svær at aflæse. Bygningsændringerne i det indre – såvel forandringerne i etage- og planløsning som de i overvejende grad nyere bygningsdele og nyere materialeholdning fra især 1980’erne – er ikke er udført i forståelse for bygningernes høje alder eller arkitektur, hvilket i høj grad har svækket fredningsværdierne. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at de enkelte bygningers få bevarede ældre bygningsdele, herunder de bevarede dele af bindingsværket i forhuset og pigstensbelægningen i kælderen, er tilstrækkeligt til at fredningen kan opretholdes.
Journal nr.:
18/00066

Type:
Scanjour nr
Dato:
08-07-2020
Journal nr.:
18/00066


Omfattede bygninger: 3


Bygning med bevaringsværdi 2 Torvet 2
Bygning med bevaringsværdi 4 Torvet 2
Bygning uden fredning/bevaring Torvet 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap