Sag: Ørnbjerg Mølle

Stubbevej 2 C (tidl. 2 A), Syddjurs
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ørnbjerg Mølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stubbevej 2 C (tidl. 2 A)
Kommune:
Syddjurs
Omfang:
Møllebygningen med tilhørende mølleværk med vandhjul og stemmeværk (1833). F. 1990.
Beskrivelse:
Møllen ligger sydøst for Feldballe ved en mølledam i forbindelse med Ulstrup Å. Den omtales allerede i midten af 1500-tallet og hørte den gang under Skærsø gods, den senere Lyngsbækgård. Den nuværende mølle er opført i 1833. Møllen fungerede oprindelig som kornmølle. I 1946 blev der indlagt turbine i møllen, og de fleste gamle træk i møllen blev ødelagt ved den lejlighed. I perioden 1965-70 underkastedes møllen dog en nænsom restaurering. Møllegården, der lå i umiddelbar nærhed af møllen, brændte i 1988. Bygningen er i dag uden anvendelse, men der er stadig vandføring, og møllehjulet, der er et overfaldshjul, er bevaret. En del mølleinventar, bl.a. kværn, sigter og hejseværk findes stadig i møllen. Møllens fundament er udført i kampesten. Facaderne er i bindingsværk. Taget er halvvalmet og tækket med strå. Møllen er godt vedligeholdt. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-04-1990
Journal nr.:
621-12-138/89


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stubbevej 2C

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap