Sag: Adelgade 25-29, Ebeltoft

Adelgade 25-29, Syddjurs
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Adelgade 25-29, Ebeltoft
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Adelgade 25-29
Kommune:
Syddjurs
Omfang:
Bygningerne omkring gårdspladsens fire sider (forhuset nr. 25-27: 1761, forsiden grundmuret 1857, sidehuset 1761, baghuset 1855; forhuset nr. 29: 1847, pakhuset 1851). Fredet 1984. *
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
10-12-2020
Journal nr.:
20/09564


Dokumenter

Navn:
Kulturstyrelsens arkiv, hvide læg
Dokumenttype:
PDF-dokument
Vedhæftet fil:Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Adelgade 25
Fredet bygning Adelgade 29B
Fredet bygning Adelgade 29D

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap