Sag: Kalkovne på Rugårdsvej

Rugårdsvej 15 og Birksigvej (på marken), Syddjurs
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kalkværk
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kalkovne på Rugårdsvej
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rugårdsvej 15 og Birksigvej (på marken)
Kommune:
Syddjurs
Omfang:
Kalkværket bestående af tre periodiske ovne (1920-30'rne) samt halvtagsbygningen. F. 1997.
Beskrivelse:
Kalkværket består af tre periodiske ovne i røde sten og flint, hvidkalkede og med jernbånd omkring skorstenene. Tilbygget findes en eneetages halvtagsbygning tække med pandeplader. De tre ovne er opført i 1920-30?erne. Ovnene blev opført til kalkbrænding, men har i de sidste år af deres funktionstid også været brugt til at brænde flint. Produktionen ophørte i begyndelsen af 1970?erne. Anlægget har siden stået ubenyttet hen, periodevis anvendt til fårestald. Vedligeholdelsestilstand: Ovne og bygninger er i dårlig stand som følge af manglende vedligeholdelse, men anlægget er stadig intakt med skorstene, jernbånd og enkelte jernluger ved indfyringsstederne. Ovnene er imidlertid de bedst bevarede af samtlige besigtigede potovne i området. Planforhold: Området er ikke omfattet af bevarende lokalplan. Kommuneatlas: Der er udarbejdet kommuneatlas for Grenå Kommune i 1995. Kalkværkerne omtales ikke. (ULU, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kalkværk
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1997
Begrundelse:
De tre periodiske kalkovne på marken ved Rugårdsvej/Birksigvej (1920-30'erne), har de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde fredning af bygninger under 100 år. Trods begyndende forfald er ovnene stadig så intakte, at de udgør en karakteristisk og vigtig forklarende del af det store menneskeskabte område omkring Balle. ovnene føjer sig smukt ind i landskabet og er synlige fra vejen. De er de bedst bevarede repræsentanter for denne ovntype i hele området. (ULU, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Journal nr.:
1996-911/701-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rugårdsvej 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap