Sag: Byleddet 2

Byleddet 2, Syddjurs
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
5
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Byleddet 2
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Byleddet 2
Kommune:
Syddjurs
Omfang:
Den firelængede bindingsværksgård (midten af 1800-tallet) og staldbygningen (ca. 1950) samt den brostensbelagte gårdsplads omgivet af de fire bindingsværkslænger. F. 1994.*
Beskrivelse:
Den strå- og rørtækte bindingsværksbebyggelse med grundmuret nyere staldtilbygning, bestående af 1) fritliggende vestlænge med stuehus i 12 fag med to indgangsdøre fra gård og indvendigt med trefyldningsdøre og plankedøre med indgratede revler. 2) fritliggende nordlænge - heste- og svinestald - med vognrum og huggehus/værksted, opført med (genanvendt) egetømmer og granrundtømmer i tagværk og spiltove og med loftsadskillelse (delvist) af granrafter. Gulvet er lerstampet, hestestaldens belagt med pigsten, og der er hundehus i hjørnet, 3) vestlænge med lade og portgennemkørsel, opført med (genanvendt) egetømmer, granrundtømmer i tagværk og hanebånd på spærfag over portrum i krumvokset og - sammenbygget med 4) sydlænge med lade og tærskehald og konstruktivt som vestlænge (alt formentlig fra 1800-tallets midte) inklusiv 5) den tilbyggede grundmurede og hvidkalkede kostald (fra omkr. 1950) med kostald, roerum samt malkemaskine samt 6) den pigstensbelagte gårdsplads omgivet af de fire bindingsværkslænger.
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
07-09-1994
Begrundelse:
At gårdanlægget er et eksempel, hvordan en landbrugsejendom har fremtrådt igennem de sidste 100-150 år, hvor bygningerne løbende er blevet tilpasset skiftende tiders funktionskrav. Ejendommens kulturhistoriske værdi understreges af beliggenheden ved bygaden. I arkitektonisk henseende fremtræder ejendommen som et smukt og harmonisk bygningsanlæg. Bygningssynet fandt, at ejendommen som helhed repræsenterer kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i et omfang, der begrunder en fredning.
Journal nr.:
911/701-0004

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-05-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
911/701-0004

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-02-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/701-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
UndersøgelseOmfattede bygninger: 5


Fredet bygning Byleddet 2
Fredet bygning Byleddet 2A
Fredet bygning Byleddet 2
Fredet bygning Byleddet 2
Fredet bygning Byleddet 2B

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap