Sag: Wedelslund

Wedelslundvej 2, Skanderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Wedelslund
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Wedelslundvej 2
Kommune:
Skanderborg
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (ca. 1720 og 1828). F. 1945.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Wedelslundvej 002, Wedelslund, matr.nr. 1a, Wedelslund hovedgård, Sjelle. Summarisk bygningsarkæologisk beskrivelse. 2 sider. Peter Bang Termansen. 1943.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Wedelslundvej 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap