Sag: Katholm

Katholm 1, Norddjurs
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Katholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Katholm 1
Kommune:
Norddjurs
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (1588-91, vestfløjen 1622) og vestfløjens to sidebygninger. F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-07-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Katholm 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap