Sag: Lyngå Præstegård

Lyngåvej 85, Favrskov
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lyngå Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lyngåvej 85
Kommune:
Favrskov
Omfang:
Stuehuset (1799), den tidl. staldbygning, gårdspladsen og haven. Fredet 1980.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Have ; Gårdrum, gårdsplads ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-06-1981
Journal nr.:
625-12-51/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-10-1980
Journal nr.:
621-12-31/80


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Lyngåvej 85
Fredet bygning Lyngåvej 85

Fredede omgivelser: 4

Signatur Have
Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap