Sag: Centralhotellet

Rosensgade 16, 18 A og 20, Odder
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Centralhotellet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rosensgade 16, 18 A og 20
Kommune:
Odder
Omfang:
Det trefløjede bygningskompleks med sammenbygget teatersalsbygning (1908 af Thorvald Bruun; stukarbejdet af K. Hansen Reistrup; glasruden i hotellets trapperum af K. Hansen Reistrup, tilvirket af glarmester Folmer Steffensen). Fredet 1993.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1993
Begrundelse:
Det trefløjede bygningskompleks og teatersalsbygningen, opført 1908 efter tegninger af malermester Thorvald Bruun og med dekorative arbejder udført af maleren Karl Hansen-Reistrup har de særlige kulturhistoriske værdier, som begrunder fredningen af bygninger, der endnu ikke er hundrede år gamle. Bebyggelsen er opført på et tidspunkt, hvor Odder by var i fremdrift. Hotellet med (nu nedlagt) restaurant i stueetagen, en større sal på første etage og teatersal, har været samlingssted for en generation af byens borgere. Samtidig har hotellet været byens ansigt udadtil, hvilket bygherren utvivlsomt har været sig bevidst og - i forening med egne økonomiske interesser - har søgt at fremhæve gennem bebyggelsens placering og arkitektur. Hotellet har i det indre en række bygningsdetailler, som har fået en kunstnerisk bearbejdsning ved maleren Karl Hansen-Reistrup. Teatersalsbygningen indeholder bevarede interiører fra opførelsestidspunktet.
Journal nr.:
911/727-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1993
Journal nr.:
911/727-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-06-1993
Journal nr.:
911/727-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-10-1996
Journal nr.:
1996-926/727-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-07-2009
Journal nr.:
2008-7.83.03/727-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-08-2014
Begrundelse:
Den østre fløj af det trefløjede bygningskompleks med sammenbygget teatersalsbygning.
Journal nr.:
2014-7.83.03/727-0001


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Rosensgade 20
Fredet bygning Rosensgade 16
Fredet bygning Rosensgade 18

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap