Sag: Rodstenseje

Rodstensejevej 10, Odder
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rodstenseje
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rodstensejevej 10
Kommune:
Odder
Omfang:
Hovedbygningen (1681, tårnet ca. 1720). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-06-1981
Journal nr.:
625-12-42/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Rodstensejevej 010, Rodstenseje, matr.nr. 1a, Rodsteenseje hovedgård, Odder. Summarisk bygningsarkæologisk undersøgelse. 2 sider samt bilag. Erik Einar Holm. August 1980.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rodstensejevej 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap