Sag: Åkær

Åkærvej 100 (tidl. nr. 89), Odder
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Åkær
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Åkærvej 100 (tidl. nr. 89)
Kommune:
Odder
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (antagelig slutn. af 1600-tallet, ombygget 1722). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-01-1964
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-07-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-10-1997
Journal nr.:
1996-926/727-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Aakjærvej 100

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap