Sag: Hotel Phønix (ophævet)

Rosensgade 64, Odder
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hotel Phønix (ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Rosensgade 64
Kommune:
Odder
Omfang:
Forhusbygningen (1800-tallet). F. 1984. Ophævet 2017
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Bebyggelsestype:
Stationsby - Den ældre bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-03-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/727-0001

Dato:
23-06-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at for¬husbygningen (1800-tallet) på Ro-sensgade 64, Odder Kommune, det tidl. Hotel Phønix, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Det tidligere hotel fremstår med et i hovedtrækkene traditionelt klassicistisk udtryk, og bygningen udgør uden diskussion et markant indslag i gadebilledet. Bygningens ydre kvaliteter er dog svækket af det store antal tagkviste, de nyere indgangsdøre og termovinduerne i kælderen, der virker fremmede for bygningens i øvrigt traditionelle udseende. I det indre er der kun bevaret en meget beskeden andel af oprindelige bygningsdele, først og fremmest hoved- og bagtrappe, skorstenskerner og visse skillevægge. Ellers fremstår etagerne med moderne lejlighedsindretning og nye materialer overalt, uden vidnesbyrd om den oprindelige funktion som hotel og restaurant. Bygningen blev i sin tid fredet som en karakteristisk repræsentant for hotel-byggeri fra sidste halvdel af 1800-tallet. Efter 1980’ernes ombygning til ung-domsboliger og den senere indretning til større lejligheder kan dette ikke længere siges at have gyldighed. Slots- og Kulturstyrelsen finder, at fredningsværdierne i det tidligere Hotel Phønix er gået tabt og ikke meningsfuldt kan genoprettes, hvorfor fredningen ophæves.
Journal nr.:
16/01010

Type:
Scanjour nr
Dato:
14-11-2017
Begrundelse:
Fredning og bevaringsdeklaration aflyst i tingbogen
Journal nr.:
16/01010


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Rosensgade 64A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap