Sag: Uldrupgård

Vadsmøllevej 30, Odder
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Uldrupgård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vadsmøllevej 30
Kommune:
Odder
Omfang:
De fire bygninger omkring gårdspladsen (beg. 1800-tallet). F. 1949.*
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-01-1949
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-10-1997
Journal nr.:
1996-926/727-0002


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vadsmøllevej 030, Uldrupgård, matr.nr. 1a, Åkær hovedgård, Falling. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. 1 side (håndskrevet). Hans Henrik Engquist. November 1948. Vadsmøllevej 030, Uldrupgård, matr.nr. 1a, Åkær hovedgård, Falling. Bygningshistorisk redegørelse. 6 sider samt bilag (opmåling og foto). Birch & Svenning. December 1984.Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Vads Møllevej 30
Fredet bygning Vads Møllevej 30
Fredet bygning Vads Møllevej 30
Fredet bygning Vads Møllevej 30

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap