Sag: Ry Station

Klostervej 3, Skanderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ry Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klostervej 3
Kommune:
Skanderborg
Omfang:
Hovedbygningen (1871 af N.P. Holsøe, ombygget 1901 af Heinrich Wenck), det hermed sammenbyggede pakhus (1924 af K.T. Seest) og ahorntræet ved hovedbygningens nordgavl. Fredet 1992.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-11-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
411/737-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Klostervej 3
Fredet bygning Klostervej 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap