Sag: Møllerup

Møllerupvej 24, Syddjurs
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Møllerup
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Møllerupvej 24
Kommune:
Syddjurs
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (hovedfløjen 1681, skalmuret 1751; østfløjen 1743; vestfløjen 1722, helt ombygget 1868 og 1918-22). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-09-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Møllerupvej 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap