Sag: Pillemark

Storegade 49, Samsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Pillemark
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Storegade 49
Kommune:
Samsø
Omfang:
Forhuset. F. 1964.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
11-04-1984
Journal nr.:
6/64

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-09-1973
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-12-1964
Journal nr.:
6/64


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Storegade 49

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap