Sag: Klokkestræde 4 (fredning ophævet)

Klokkestræde 4, Samsø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Klokkestræde 4 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Klokkestræde 4
Kommune:
Samsø
Omfang:
Forhuset (før 1812). F. 1964.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
11-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-11-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-09-1999
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/741-0004

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-11-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på Klokkestræde 4 i Nordby, Samsø, har de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningen står i det ydre som et velbevaret eksempel på et beboelseshus med stald fra omkring år 1800 med stråtag og egnskarakteristisk bindingsværk. I det indre er bygningen kendetegnet ved en nyere planløsning og delvis nyere overflader på gulve og vægge. Køkkenet ligger i åben forbindelse med stuen, hvor den langsgående midterskillevæg er fjernet, således at stuen er gennemlyst. Hertil kommer, at det markante murede massiv omkring skorstenen i køkkenet er fjernet. Den nyere indretning og de tilhørende nye overflader har i meget høj grad svækket fredningsværdierne i det indre, og udtrykket harmonerer ikke med bygningens alder og ydre arkitektoniske fremtoning. De få ældre bygningsdele, der er bevaret i det indre, begrænser sig til loftets bjælkelag og brædder samt enkelte fyldingsdøre med tilhørende gerichter, hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til en opretholdelse af fredningen. Slots- og Kulturstyrelsen noterer sig, at bygningen er omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser.
Journal nr.:
18/01374


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Klokkestræde 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap