Sag: Ved Kæret 10 (fredning ophævet)

Ved Kæret 10, Samsø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ved Kæret 10 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Ved Kæret 10
Kommune:
Samsø
Omfang:
Forhus (1840) med sidebygning (1848 og senere). F. 1965. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
11-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-01-1965
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
12-11-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhus med sidebygning på Ved Kæret 10, Nordby, Samsø Kommune har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Bygningen står i det ydre som et velbevaret eksempel på et standsvendehus fra 1700-tallets Nordby med stråtag og egnskarakteristisk bindingsværk Mod haven er bageste fag af sidehuset dog opført i grundmur, hvilket afviger fra den traditionelle byggeskik, ligesom den nyere terrassedør ikke harmonerer med den traditionelle byggeskik. I det indre er forhus og sidehus udover forstuen præget af en delvis nyere og åben planløsning, hvilket særligt kommer til udtryk i den gennemlyste stue, skabsgangen og den åbne overgang til køkkenet, der er placeret i sidehuset. Forhusets tidligere midterskillevæg og oprindelige inddeling i mindre rum er svært aflæselig, og er nu blot markeret ved en stolpe opstillet under en af loftbjælkerne. Materialeholdningen i det indre er traditionel, men generelt nyere, herunder gulvene lagt med flyverstød, flere steder nyere gerichter, nyere, men traditionelt udførte fyldingsdøre samt gulvenes niveaufri overgange uden dørtrin. Den ændrede plandisposition og de næsten overalt fornyede materialer har reduceret den kulturhistoriske fortælling og dermed svækket fredningsværdierne betydeligt. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at bygningens indre fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes.
Journal nr.:
18/01360


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Ved Kæret 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap