Sag: Brattingsborgvej 2 (fredning ophævet)

Brattingsborgvej 2, Samsø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brattingsborgvej 2 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Brattingsborgvej 2
Kommune:
Samsø
Omfang:
Det vinkelbyggede stuehus. Fredet 1964. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
11-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-11-1964
Begrundelse:
Journal nr.:
6/64

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-03-2018
Journal nr.:
17/09003

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
23-10-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at det vinkelbyggede stuehus på Brattingsborgvej 2, Samsø Kommune, har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Brattingsborgvej 2 i Kolby, Samsø Kommune har i det ydre et traditionelt udseende, da den enetages vinkelbygning har bindingsværk, fyldings- og revledøre, småtopsprossede vinduer og et stejlt, ubrudt stråtag. Mindre bygningsmæssige ændringer svækker dog husets kulturhistoriske værdier, herunder det vandret afskårne tagskæg, den påsyede mønning og skorstenspiben i blankmur. Det indre er på trods af traditionelle elementer i planløsningen præget af en nyere tilgang med store, sammenhængende rum samt prioriteringer, der er fremmed for bygningens alder og ydre arkitektoniske fremtræden. Dertil kommer de fornyede materialer og bygningsdetaljer, herunder gulve, vægge, lofter, døre, gerichter, skillevægge med brede murhuller i fuld højde samt en mur i halv højde. Husets oprindelige struktur og karakter er derfor vanskelig at aflæse. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at det vinkelbyggede stuehus på Brattingsborgvej 2, Samsø Kommune, har så få historiske bygningsdetaljer tilbage, at bygningen ikke længere meningsfuldt kan behandles som fredet.
Journal nr.:
18/01358


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Brattingsborgvej 2

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap