Sag: Majstangen

Nordby Hovedgade 27, Samsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Majstangen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nordby Hovedgade 27
Kommune:
Samsø
Omfang:
Stangen med det tremastede skib på toppen.
Fredet 1971.
Beskrivelse:
Majstangen står centralt i Nordby hvor Hovedgaden deler sig i to. Majstangen står ved siden af Klokketårnet umiddelbart vest for gadekæret. Det lille område omkring Majstangen afgrænses af et grønmalet stakit.  

Majstangen er udført af træ, hvoraf den nederste halvdel er malet grøn og den øverste del er malet hvid med røde båndslyng op til spidsen. Her er monteret et tremastet skib, der ligeledes er udført af træ og malet i rødt, sort og hvidt. Majstangen er tillige monteret med en flagline.
Bygningshistorie:

Ingen angivet.

kilder:
http://www.strynoe.dk/erhverv-og-foreninger/57
Miljømæssig værdi:
Majstangens miljømæssige værdi knytter sig til den centrale placering i Nordby i tæt forbindelse med Klokketårnet. Majstangens placering, hvor Nordby Hovedgade deler sig i Skolestræde, med nærliggende bygnings gavl og det omgivende stakit gør, at der skabes et rum omkring stangen og, hvorved dens funktion som et centralt pejlemærke landsbyen understreges. Majstangens farverigdom bidrager væsentlig til og understreger Nordbys velbevarede og autentiske landsbymiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Majstangen knytter sig til den farverige bemaling og det tremastede skib i toppen, der forbinder Majstangen med Nordbys årlige traditionelle ”Sommer i by”-optog med blomstersmykkede heste og ryttere, hvor man fejrer sommerens komme den første søndag efter Pinse. Fejringen af sommerens komme er en tradition, der i Nordeuropa kan spores tilbage til middelalderen og som udover i Nordby på Samsø endnu fejres på andre mindre danske øer, herunder Strynø, hvor der er bevaret et Majtræ. En del af Sommer i by- traditionen var hjembringelsen af et træ til byen, der blev pyntet og hvorefter der var fest for byens beboere. I landets mere træfattige områder, eksempelvis på Samsø og Strynø, var det ikke muligt at opdrive et træ af anselig størrelse og derfor har man opstillet en majstang som en del af den årlige Sommer i by fejring.   
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Majstangen knytter sig til dens anselige højde og dens farverige bemaling. Endelig kommer det tremastede skib på toppen, der med sejl og takkelage udgør en iøjnefaldende og festlig øvre afslutning på Majstangen.
Bærende fredningsværdier:
Majstangens bærende fredningsværdier knytter sig til stangen og det tremastede skib udført i træ samt den farverige bemaling med grøn base og røde båndslyng. Hertil kommer den monterede flagline og den traditionelle materialeholdning. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-08-1971
Journal nr.:
3/71


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nordby Hovedgade 27

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap