Sag: Ballen Kalkværk

Slagterivej 5, Strandgården, Samsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ballen Kalkværk
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slagterivej 5, Strandgården
Kommune:
Samsø
Omfang:
Kalkovnen med den enetages tilbygning (1832). Fredet 1997.
Beskrivelse:
Ballen Kalkværk består af en periodisk ovn fra 1832 med tilhørende lille grundmuret og tegldækket enetages bygning, hvorfra der fyredes og var kullager. Der blev sidst brændt kalk i ovnen i 1930'erne. Oprindeligt var det lille kalkværk placeret i Mårup, men blev flyttet til Samsø i 1880'erne. (ULU, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Ballen Kalkværk knytter sig i det ydre til ovnen med skorsten og tilhørende lille, grundmuret og tegldækket, enetages bygning fra 1832, som der står i smedejernsinskriptionen over døren. Tilbygningens karakteristiske ’nedsunkne’ udtryk skyldes, at den er bygget over indgangen til fyrovnen, der tilgås ad en trappe, og som ligger under jorden på niveau med bunden af skorstensskakten. 

Der knytter sig ligeledes kulturhistorisk værdi til alle intakte og velbevarede bygningsdele i det lille anlæg, der fortæller om kalkbrændingen, som foregik ved, at den rå kalk blev hugget i stykker til håndsten og derefter kørt ind i ovnen, hvor den blev lagt lagvist og skiftevist med kul fra kullageret i tilbygningen, til ovnen var fyldt til tops. Dernæst blev indgangen muret til, og nede ved fyrdøren blev der tændt op med lidt halm og træ. Der blev nu fyret med kul i cirka 3½ døgn for hver halve time. Efter kalken var kølet af, blev der sendt bud til murermesteren, at kalken var færdig til brug. 

Det beskedne kalkværk vidner således om et gammelt kalkbrændehåndværk på egnen, der strækker sig mindst 180 år tilbage i tiden, og som vurderes at have haft erhvervsmæssig betydning på Samsø på grund af lokal råstofforekomst af kalk indtil 1930’erne, hvor der sidst blev brændt kalk i ovnen. Der knytter sig desuden kulturhistorisk værdi til de anvendte lokale og traditionelle materialer til ovnen, der er opbygget af kampesten, samt tilbygningen, der står i hvidkalkede mursten med heltag lagt med røde teglsten, revledør og to revleluger, alle malet okseblodsrøde og forsynet med smedejernsbeslag. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Ballen Kalkværk sig til de bevarede og intakte dele, der fortæller om anlæggets funktion, især kullagre, fyrovn og skorstensskakt. 
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Ballen Kalkværk knytter sig til bygningens beliggenhed ved vandet, hvor anlægget ligger frit og kan opleves fra sti, bådebro og strand. Der knytter sig desuden arkitektonisk værdi til den funktionsbestemte komposition af ovn, skorsten og tilbygning med mindre skorsten, kullager og adgang til fyrovn, ligesom brugen af kampesten bidrager til anlæggets robuste fremtræden. Der ligger også arkitektonisk værdi i ovnens runde form, der kontrasterer tilbygningens rektangulære form med heltag samt kontrasten mellem ovnens kampesten og tilbygningens hvidkalkede mursten, teglstensbelagte heltag og smukke revledør og -luger med smedejernsbeslag og -inskription.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi ved Ballen Kalkværk sig til den bevarede og intakte åbne planløsning med trappe ned til fyrovnen med kullagre ved siden af trappen. Trappen er udført i beton og er af nyere dato, muligvis fra restaureringen i 1967.
Bærende fredningsværdier:
Ballen Kalkværk er blandt landets ældste bevarede kalkværker, og tilmed intakt og velbevaret, og som sådan en yderst god repræsentant for de periodiske kalkværker, hvor der blev gennemført én brænding af gangen. 

De bærende fredningsværdiger i Ballen Kalkværk knytter sig i det ydre til anlæggets hovedform med kampestensovn, stor skorsten, tilbygning med mindre skorstenspibe, revledør og -luger, inskription samt heltag med teglbelægning og ubrudte tagflader. Hertil kommer den generelt traditionelle materialeholdning samt farveholdning i rød og hvid. 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede og intakte åbne planløsning med trappe ned til fyrovnen og med kullagre ved siden af trappen samt de bevarede og intakte dele, der fortæller om anlæggets funktion, især kullagre, fyrovn og skorstensskakt. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-05-1997
Begrundelse:
Ballen Kalkværk (1832) bestående af en periodisk ovn med enetages tilbygning har de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Ballen Kalkværk er et af de ældste bevarede kalkværker og er tilmed intakt og velbevaret. Det er formentlig landets bedst bevarede repræsentant for de periodiske kalkværker. (ULU, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Journal nr.:
1996-911/741-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slagterivej 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap