Sag: Dansepavillonen ved Vestermølle

Oddervej 80, Skanderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Forsamlingshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dansepavillonen ved Vestermølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Oddervej 80
Kommune:
Skanderborg
Omfang:
Dansepavillonen ved Vestermølle. Fredet. 2004.
Beskrivelse:
Jvf. materiale fra Bygningssynets møde den 17. december 2003. Vester Mølle er en vandmølle beliggende for foden af et 45 m højt bakkedrag på nordsiden af Skanderborg Sø ved Sønderbækkens udløb. Der har eksisteret vandmølle på stedet siden middelalderen, men i 1909 brændte møllen. De fleste af de nuværende bygninger, herunder dansepavillonen, er fra tiden umiddelbart efter branden, dog er en enkelt af længerne fra 1845. Dansepavillonen er ca. 7,5 m x 12 m i grundplan. Det er en traditionel trækonstruktion primært med lodret grønmalet bræddeklædning (med en enkel stafprofil) og sadeltag, der oprindeligt var belagt med tagpap, som nu er erstattet af bølgeeternitplader. Bygningens pavillonkarakter understreges af de mange vinduer, som både findes som 4 og 6-rammede. Alle vinduer har opsprosning enten med vandrette og lodrette eller diagonalt stillede sprosser. Vinduerne er hvidmalede. Der er flere steder opsat plader som erstatning for ødelagt bræddebeklædning. I interiørerne markerer den detaljerige tagkonstruktion sig. Sammen med de sprossede vinduer giver den lette konstruktion med stiliserede draperier og kvaste, som spænder over hele bygningens bredde, det lette pavillonpræg. Den indvendige vægbeklædning er dekoreret med bemalinger overalt, ligesom der er opsat malede skjolde i frisen over vinduerne. Husets trægulv inkl. strøer og opklodsning er fjernet. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er i dårlig forfatning, og der kræves en gennemgribende restaurering for at bringe pavillonen på fode igen. Bygningshistorie: Pavillonen blev opført i 1912 i forbindelse med, at møllens aftægtsbolig blev ombygget til restauration. Ophavsmanden til bygningen kendes ikke. Der har i mange år eksisteret en bådfart på Skanderborg Sø, således at byens borgere kunne sejle til sommerforlystelserne ved Vester Mølle. Det er sandsynligvis hentet inspiration til bygningen på landsudstillingen i Århus i 1909, som blandt andet via udstillingens restaurant blev toneangivende for mange bygningers udformning. Pavillonen havde oprindeligt sin indgang midt på nordsiden, hvor der var en lille trekantfronton over den tofløjede dør. I dag er hoveddøren flyttet til nordsidens vestende, og der er etableret en ny adgang til bygningen i vestgavlen, hvor en senere tilbygning nu igen er fjernet. Planbestemmelser: Vester Mølle ligger i et naturfredet område, som omfatter den østlige del af Skanderborg Sø og landskabet umiddelbart nord herfor. I regionplanen er Vester Mølle udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, hvor der især lægges vægt på vandmøllen og dens omgivelser med mølledam, kanaler og produktionsanlæg. Skanderborg Kommunes lokalplan 119 fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til lokalt samlings- og aktivitetscenter for natur, historie og fritid. Dens formål er tillige at sikre stedets kulturhistoriske og landskabelige værdier. Den sikrer ikke Dansepavillonens bevarelse. Kommuneatlas: Bygningskomplekset Vester Mølle er vurderet til at have høj bevaringsværdi i Skanderborg Kommuneatlas. Skanderborg Kommune via sin lokalplan opmærksom på de bevaringsværdige kulturmiljøværdier i området, og er positiv overfor en fredning af pavillonen.
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Forsamlingshus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
14-10-2004
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/745-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Oddervej 80X

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap