Sag: Strandgade 61

Strandgade 061, Morsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strandgade 61
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandgade 061
Kommune:
Morsø
Omfang:
Det tidl. fisker- og landarbejderhus, (ca. 1846). F. 1992.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-10-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
411/773-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandgaden 61

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap