Sag: Galtrup Forsamlingshus

Poulsen Dalsvej 7, Morsø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Forsamlingshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Galtrup Forsamlingshus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Poulsen Dalsvej 7
Kommune:
Morsø
Omfang:
Det ottekantede forsamlingshus (1876 af Povlsen Nørbjerg).
Fredet 1979.*
Beskrivelse:
Det Ottekantede Forsamlingshus ligger ud til Poulsen Dalsvej, over for Øster Jølby Skole, ikke langt fra Galtrup Efterskole. 

Den ottekantede bygning er opført i blankt mur af røde teglsten. Mod vejen i øst findes et mindre vindfang, mens der mod vest findes en større, nyere tilbygning. Bygningen har en høj sokkel, murede hjørnepilastre, opsprossede vinduer som sidder parvis, muret gesims og tag af tagpap med centralt placeret tagrytter. Trappen med gelænder som fører op til vindfangets indgangsdør er nyere, udført af kunstneren Hein Heinsen. I det indre er selve den ottekantede konstruktion ét åbent rum med balkon og synlig, bærende trækonstruktion, mens tilbygningen mod vest er indrettet til køkken. Gulv og loft er af brædder, mens støbejernssøjler holder balkonen. Under salen findes garderobe, toiletter og en bevaret kælder til heste med pigstensbelægning.
Bygningshistorie:
Bygningen blev opført i år 1876 af arkitekten Povlsen Nørbjerg. Bygningen var blandt de ti først opførte forsamlingshuse i Danmark og er et af landets største. Forsamlingshuset har en mindre søsterbygning ved Rødkilde Højskole på Møn, som Povlsen Nørbjerg opførte i 1878.
kilder:
Informationspapir om Det ottekantede Forsamlingshus i Galtrup på Mors. 
Morsø Kulturmiljøatlas, Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Morsø Kommune.
Miljømæssig værdi:
Det Ottekantede Forsamlingshus ligger som et kulturelt fikspunkt i Øster Jølby og er med sin karakteristiske arkitektur i høj grad med til at præge sine omgivelser.
Kulturhistorisk værdi:
Det Ottekantede Forsamlingshus’ kulturhistoriske værdi relaterer sig til det velbevarede og særdeles tidstypiske, historicistiske formsprog, som dette kommer til udtryk i brugen af røde teglsten, de parvis satte vinduer og de mange murdetaljer i form af sokkel, hjørnepilastre, murankre og hovedgesims bestående af savsnit- og sparrenkopfriser samt de støbejernssøjler, der bærer balkonen. Hertil kommer den intakte, åbne planløsning og den pigstensbelagte kælder med høhække, som var beregnet til de forsamledes heste, og som vidner om hestens betydning for landbobefolkningens mobilitet i 1800-tallet.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder bygningen med sin ottekantede form som et fysisk og symbolsk samlingssted, hvor alle linjer forenes i midten af salen, under den centralt placerede tagrytter. I det ydre dominerer den røde teglstensarkitektur med sine mange detaljer, herunder hjørnepartiernes pilastre, de markante og særdeles elegante, parvis satte vinduer og den dobbelte hovedgesims. I det indre har bygningen med sin lyse farvesætning og store rum en let og åben atmosfære, som understreges af den elegante, synlige konstruktion i træ og af de slanke, blåmalede støbejernssøjler, der holder både loft og balkon.
Bærende fredningsværdier:
I Det Ottekantede Forsamlingshus’ ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den historicistiske arkitekturs formsprog og traditionelle materialeholdning, herunder den ottekantede form med vindfang, tagrytteren, murværkets detaljering, dørene samt vinduessætningen og -udformningen. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning. I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til det åbne rum med den synlige trækonstruktion, balkonen med de understøttende støbejernssøjler samt bræddegulvet og – loftet. Hertil kommer den ældre kælder med pigstensbelægning, hestebokse og høhække samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Forsamlingshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-06-1980
Journal nr.:
625-13-14/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-06-1979
Journal nr.:
66-13-33/77


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Poulsen Dalsvej 007, Galtrup forsamlingshus, matr.nr. 3aa, Galtrup by, Galtrup. Bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. Birch & Svenning. Januar 1981.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Poulsen Dalsvej 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap