Sag: Nørregade 21

Nørregade 21, Morsø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørregade 21
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nørregade 21
Kommune:
Morsø
Omfang:
Forhuset med tilbygget sidehus (1851, sidehuset afkortet 1972). F. 1979.* Ophævet 2014.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-02-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-13-14/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-10-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-13-63/0/79

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-02-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at Nørregade 21, Morsø Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Nørregade 21 har mistet sit sidehus og står med nyere termovinduer samt tudsten og udluftningshætter i tagfladen. I det indre er planløsningen delvist bevaret, men bygningen fremstår, på nær enkelte ældre døre og gerichter, med nyere overflader og bygningsdele, der er fremmede for bygningens alder og arkitektur. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til placeringen i gadeforløbet, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen. Kulturstyrelsen har samtidig noteret sig, at Nørregade 21 har fået bevaringsværdien 2 i Morsø Kulturmiljøatlas og er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2009 - 2021.
Journal nr.:
2013-7.82.04/733-0001

Type:
Scanjour nr
Dato:
02-05-2014
Journal nr.:
2013-7.82.04/773-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nørregade 021, Nykøbing, matr.nr. 140b, Nykøbing M. bygrunde. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 61 sider inkl. tegninger. Gert Bech-Nielsen/Arkitektskolen i Århus. Februar 1979.Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 3 Nørregade 21

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap