Sag: Gammel Skivehus

Søndre Boulevard 1, Skive
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Skivehus
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Søndre Boulevard 1
Kommune:
Skive
Omfang:
Forhuset (1866) med sidelænge (1719). F. 1918. Oph. 1999.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
07-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-07-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
27-12-1999
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-913/779-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sdr Boulevard 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 1
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap