Sag: Spøttrup

Borgen 6 A, Skive
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Spøttrup
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Borgen 6 A
Kommune:
Skive
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning med spærremur og porttårn samt de omgående volde og grave (ca. 1500, 1579 ff.). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur ; Anlæg

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-07-1931
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-07-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Borgen 6E

Fredede omgivelser: 2

Signatur Mur
Signatur Anlæg


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap