Sag: Salling Østergård

Østergårdsvej 001, Skive
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Salling Østergård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østergårdsvej 001
Kommune:
Skive
Omfang:
Den firefløjede hovedbygning (vestfløj 1516, sydfløj ca. 1530-40, øst- og nordfløje ca. 1550). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Østergårdsvej 001, Østergård, matr.nr. 1a, Østergård hovedgård, Åsted. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. 3 sider samt fotografier. Erik Einar Holm. August 1974.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Østergårdsvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap