Sag: Thisted Rådhus

Store Torv 004, Thisted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Thisted Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Torv 004
Kommune:
Thisted
Omfang:
Rådhusbygningen uden tilbygninger (1853 af Gottlieb Bindesbøll). F. 1978.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-03-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-13-27/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-08-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-13-27/77


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Torv 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap