Sag: Stenbjerg Redningsstation

Stenbjerg Landingsplads 3, Thisted
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Redningsstation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stenbjerg Redningsstation
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stenbjerg Landingsplads 3
Kommune:
Thisted
Omfang:
Redningsstationen (1931). F. 1995.
Beskrivelse:
"Det er en grundmuret rødstensbygning af de mindre af den ""nyere type"" på (13,76 x 6,78 m) med halvvalmet rødt tegltag. I forhold til de fleste af redningsstationerne fra 30'erne er portåbningen her udført med et rundt muret stik. Der er tilføjet en mindre tilbygning mod øst. Bygningen er velholdt. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995)."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Redningsstation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-06-1995
Begrundelse:
Stenbjerg Redningsstation fra 1931 har de særlige kulturhistoriske værdier, som kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. Bygningen er velbevaret og med sin placering i nær tilknytning til det lille, naturfredede fiskerleje fortæller den om den nøje samhørighed, der altid har været mellem fiskeri ved den jyske vestkyst og redningsvæsnet. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/787-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stenbjerg Landingsplads 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap