Sag: Hald

Ravnsbjergvej 76, Viborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hald
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ravnsbjergvej 76
Kommune:
Viborg
Omfang:
Hovedbygningen (1789) med 2 pavilloner i parken. F. 1918.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
12-01-1939
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-01-1924
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-07-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Ravnsbjergvej 76
Fredet bygning Ravnsbjergvej 76
Fredet bygning Ravnsbjergvej 76

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap